O2 SMS Connector

Čo vám služba umožní


Pošlite 1000 SMS za 5 sekúnd priamo z Vášho firemného systému, Excel zošita alebo Web portálu.

Automatizujte odosielanie SMS - vytvorenie zákazky, expedovanie objednávky, podujatie v obci, ...

Uveďte analytický rozmer, a rozdeľujte náklady na odoslané SMS.

Zasielajte do všetkých štátov sveta.


Chcem službu bezplatne vyskúšať 

Službu poskytujeme v spolupráci s O2 Slovakia, s.r.o.

Web rozhranie, Mail2SMS

Odosielajte sms rovnako jednoducho ako email, cez náš Web formulár alebo formou emailu (služba Mail2SMS).

Alebo si pripravte sms dávky v Exceli, nahrajte do nášho systému a odošlite.

Skontrolujete si stav odoslania SMS, vytvorte si reporty z odoslaných SMS.

Všeobecná dokumentácia

API (programové rozhranie)

Pripojte Váš informačný system k službe prostredníctvom programoveho rozhrania (API).

Získate prístup k našim službám z Vášho informačného systému.

Zautomatizujte si odosielanie SMS.

API vieme rozšíriť o nové služby podľa Vašich požiadaviek.

API dokumentácia